Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Naše projekty

12) Výstava fotografií: Bylo tu - není tu (v rámci Koštické pouti a adventní výstavy)

V rámci projektu bylo uskutečněno od ledna 2016 do června 2016:

 • Kompletace historických fotografií různých míst Koštic a zhotovení nových fotografií těchže míst, zajištění zhotovení fotografií – pí Hellerová (celkem 250 fotografií)
 • Souhlas majitele mlýna s instalací fotografií ve mlýně.
 • Úklid mlýnice, zajištění zavěšení, aranžování- p. Kindl, pí Svobodová, pí Hellerová
 • Aranžování fotografií na panely v kulturním domě – pí Hellerová, pí Valinová

Celkové náklady 3 000 Kč hradil spolek Vožekovo z prostředků dotace od obecního úřadu Koštice.

Cíle projektu: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce, poznávání známých míst v minulosti, poučení o změnách v architektuře obce.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 85 hodin.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice

11) Zhotovení zvonu do historické zvoničky ve Vojničkách

V rámci projektu bylo uskutečněno od května do července 2015:

 • Oslovení kováře na zhotovení zvonu
 • Zakoupení symbolických malých zvonků
 • Výroba zvonu
 • Slavnostní odhalení v rámci pouti ve Vojničkách 5. 7. 2015

Celkové náklady 7 000 Kč, vše hrazeno z vlastních zdrojů sdružení.

Cíle projektu: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce,

Formou dobrovolnické práce odpracováno 15 hodin.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, 5+2 dny, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy (Digináves).

10) Setkání rodáků 2015 (v rámci Koštické pouti) + 280. výročí školního vyučování v Košticích

V rámci projektu bylo uskutečněno od ledna 2015 do června 2015:

  Příprava obsáhlého čtyřstrany o výročí školy v týdeníku Svobodný hlas:
  • historie školy – pí Hellerová
  • současnost školy – pí Karfíková
  • dohledání starých fotografií - pí Hellerová
  • historie školy v tisku – pí Tošnerová (Svobodný hlas)
 • Příprava materiálů pro vzpomínkovou brožuru – historie školy, historie Koštic, Vojnic, Vojniček, Želevic, kolonizace Koštic rychnovskými Němci, utopení 20 lidí na přívozu (příprava textu a fotografií - paní Hellerová, grafika a konečné zpracování – Jakub Jaroš)
 • Zajištění starých školních fotografií od občanů – pí Hellerová
 • Instalace fotografií na panely do školy – pí Hellerová + pí Novotná
 • Zajištění scénky Potulný učitel a chudé děti – p. Šimůnek
 • Galerie na plotě – výstava fotografií starých a nových Koštic – pí Hellerová + pí Skalská

Cíle projektu: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce, spolupráce s obcí.

Vznik nového pietního a odpočinkového místa u přívozu.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 100 hodin

Celkové náklady 57 000 Kč, 33 000 Kč dotace z Fondu Ústeckého kraje, 14 000 Kč dotace Obec Koštice, 10 000,- Kč z vlastních zdrojů spolku.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy (Digináves).

9) 440 let výročí mlýna 2014

V rámci projektu bylo uskutečněno od listopadu 2013 do června 2014:

 • Kontaktování majitele mlýna p.Kindla ohledně konání akce ve mlýnici a možnosti pečení chlebových placek na kameni na nádvoří mlýna
 • Kontaktování syna bývalých majitelů pana Blížence, přislíbeny materiály o rodině Ortů
 • Vyhledávání historických fakt a souvislostí- pí Hellerová
 • Vyhledávání starých fotografií a dokumentů, oskenování, výroba fotokopií -pí Hellerová
 • Vytvoření hodinové prezentace- pí Hellerová
 • Vytvoření komentáře k prezentaci- pí Hellerová
 • Úklid mlýnice, zhotovení zatemnění -pí Svobodová
 • Příslib rodiny Kindlů k vystavení jejich rodinné sbírky veteránů a zemědělských strojů
 • Našrotování obilí -p.Jaroš Vladimír
 • Instalace figur v mlynářském oblečení na nádvoří mlýna
 • V druhý den poutě 14.6.2014 ráno výstava Doma ve mlýně v koštickém minimuzeu s komentářem, odpoledne prohlídka mlýna a vystavených veteránů, promítání prezentace s komentářem pí Hellerová, pí Skalská, p.Kindl
 • Pečení chlebových placek po starém způsobu na kameni s dětmi pí Karfíková

Úspěchy: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce a významného podniku, spolupráce s podnikatelem a obcí. Připomenutí dlouhodobého významu koštického mlýna pro vzhled, rozvoj i zaměstnanost v obci, připomenutí významu některých mlynářů a členů jejich rodin, např. Karel Ort. Zveřejnění dosud neznámých faktů o mlynářských rodinách. Využití zjištěných faktů k článku v Koštickém zpravodaji a dalších článků např. ve Svobodném Hlasu.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 600 hodin při shánění historických skutečností a tvorbě prezentace, 30 hodin při dalších činnostech

Celkové náklady 0,-Kč, veškeré činnosti dobrovolnickou formou.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, i.5+2 dny , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, Koštický zpravodaj, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves).

Fotogalerie: Koštická pouť

8) Zvonička 2014

V rámci projektu bylo uskutečněno od října 2013 do ledna 2014:

 • Kontaktování a výběr řezbáře Jana Švadlenky
 • Příslib dřeva na zvoničku od mlynáře p.Kindla
 • Posouzení nejvhodnějšího místa pro zvoničku, posouzení návrhů
 • Zjištění historického faktu: 15.1.1764 se v Ohři utopilo 20 občanů Koštic a Želevic, rozhodnuto o umístění u přívozu
 • Výroba zvoničky, výroba zvonu
 • Kompletace na sběrném dvoře
 • Zaměstnanci obce udělali základový sloup pro zvoničku
 • Oslovení rodiny Nováků, přislíbena pomoc s dopravou a usazení zvoničky
 • Zjištění podrobností o obětech neštěstí
 • Odhalení sochy Jana Švadlenky za účasti hudebníka-hráče na saxofon

Úspěchy: rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací, poznání historie obce, spolupráce s podnikateli a obcí. Vznik nového pietního a odpočinkového místa u přívozu.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 15 hodin při shánění historických skutečností.

Celkové náklady 20000,-Kč, veškeré platby z vlastních zdrojů.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, 5+2 dny,celostátní - MF Dnes, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, webové stránky J.Hurt, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves).

fotogalerie

7) Letnice 2013

V rámci projektu bylo uskutečněno v období únor až červen 2013:

 • Příslib majitele mlýna p.Josefa Kindla a věnování mrtvého stromu na břehu Ohře k tvorbě sochy, povolení její stavby na jeho pozemku
 • Kontaktování a výběr řezbáře Jana Švadlenky
 • příprava programu oslav Letnic, nacvičování průvodu a programu
 • nakoupení materiálu a zhotovení ptáka panem Antonínem Jarošem
 • Za spolupráce s občany nashromáždění exponátů svatební výstavy (šaty, doplňky,fotografie, oznámení atd.)a jejich doprava a nastěhování, drobné opravy
 • zapůjčení dalších figurín na šaty v SOŠ Louny
 • kontaktování a domluva o zapůjčení novodobých šatů, kadeřnice Luiza Mkrtchjan , vizážistka Anna Gruntová, tvorba svatebních historických kytic a zapůjčení kompletní historie šatů a kytic ve fotografiích -Ing. Simona Břečková(Anette), floristka na tvorbu živých kytic Dana Pešková Irena Hellerová
 • domluva s místními ženami na upečení dortů a zákusků - současných i historických - Eva Bělochová, Venuše Grundová, Marie Pattová, Anna Skalská, Alena Valinová
 • aranžování výstavy v minimuzeu a nově upravených obecních prostorách
 • 16.6. Letniční průvod od želevické hospůdky po čtyřech památných bodech v obci v souladu se starou tradicí Božího Těla - rozhazování růží po cestě, program u jednotlivých zastavení
 • v kostele sv.Antonína výstava prací dětí z koštické školy a školky
 • odhalení sochy Jana Švadlenky za účasti Jana Přeučila
 • loutkové představení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila
 • Střelba ku ptáku a zvolení krále střelců
 • 17.6.2013 - svatební výstava, módní přehlídka, dražba kytic

Úspěchy: sounáležitost občanů,rozvoj občanské společnosti, spolupráce generací. Prezentace obce před spoustou návštěvníků a v tisku. Zlepšení životního prostředí v obci, vznik nového odpočinkového místa u řeky.Obnovení starých tradic a budování nových.Využití prostor minimuzea k dalším aktivitám.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 122 hodin, při shánění exponátů, jejich komlpetaci,opravách a praní,dále konečné instalaci, aranžování a úklidu výstavy 180 hodin. Zcela nezištná výroba sladkostí místními občankami, zcela nezištná práce partnerů - kadeřnice, floristky, vizížistky.Seznámení občanů, zejména dětí s historií obce.

Celkové náklady 57517,-Kč, z toho 47800,- dotace T-Mobile prostřednictví Ústecké Komunitní nadace, 9717,- vlastní zdroje.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, celostátní - MF Dnes, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves), i.peruc.cz, stránky Třetího věku Městské knihovny Louny, stránky firmy Anette - Svatební kytice

Fotogalerie: 2013 Koštická pouť

6) Úprava okolí kostela v Košticích

V rámci projektu bylo uskutečněno v období říjen 2012 až červen 2013:

 • Oprava nápisu na památeční desce pod starou lípou - p.Formánek p. Satran
 • konzultace s památkáři o opravě zdi, likvidaci staré zeleně, výsadbě nové, souhlas odboru životního prostředí MÚ Louny, projekt na novou zeleň, vyjádření stavebního technika Litoměřické diecéze
 • Za spolupráce s občany likvidace staré zeleně a vysazení nových dekorativních jabloní
 • Formou sponzorského daru (p. Kindl - majitel mlýna)byly bagrem vytrhány staré kmeny , zlikvidována stará zídka a přenesena zemina
 • Výstavba nové části zídky odbornou dirmou pomocí starých postupů, typických pro dobu vzniku zídky
 • Slavnostní předání 22.5.2013 Noc kostelů - koncert skupiny středověkých nástrojů Karmína a koštických dětí

Úspěchy: zlepšení životního prostředí v obci, zvýšení bezpečnosti opraveného prostoru, aktivizace občanů,rozvoj občanské společnosti- účast dětí na koncertě, návštěva koncertu širokou veřejností,obnova kuturního dědictví v obci.

Bylo vysazeno 6 okrasných jabloní, opraveno 31 m2 zdi okolo kostela (část musela být z historických důvodů zachována), obnoven nápis pod památeční lípou.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 72hodin.

Celkové náklady 111701,-Kč, z toho 96591,- Kčdotace T-Mobile prostřednictví Nadace VIA, 15110,-Kč vlastní zdroje.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, webové stránky obce, letáky , hlášení místního rozhlasu, celostátní - MF Dnes, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves), webové stránky biskupství - Noc kostelů, webové stránky Josef Hurt - Církevní objekty Litoměřicka

Fotogalerie: Noc kostelů 2013

5) Druhá etapa statického zjištění kostela

V říjnu 2012 byla dokončena 2.etapa opravy statiky kostela sv. Antonína v Košticích. Zdi byly odbornou firmou staženy a zajištěny kovovými táhly a vruty.Tím bylo umožněno nastálo otevřít kostel veřejnosti.Pravidelně se zde konají bohoslužby.Kostel bude využíván k akcím sdružení i obce - Noc kostelů, pouť, Dušičky, koncerty, Vánoce atd.

Celkové náklady 464 530,- Kč , z toho 300 000,- Kč činila dotace Krajského úřadu Ústí n.L. prostřednictvím Fondu na obnovu a záchranu památek, 164 530,- Obec Koštice. Organizační a provozní náklady,dohled nad akcí, spolupráci s dozorujícími a kontrolními organy, celkovou zprávu a vyúčtování provedlo na svůj náklad Vožekovo sdružení.

Prezentace : místní tisk - Svobodný hlas, Lounský Press, Koštický zpravodaj, hlášení místního rozhlasu, vlastní webové stránky, ČT 24 - Vaše zprávy (Digináves).

4) Příslib dotace

Na základě žádosti obdrželo Vožekovo sdružení v roce 2012 příslib dotace 300000,-Kč – od Krajského úřadu Ústí n.L. prostřednictvím Fondu na obnovu a záchranu památek na uskutečnění 2.etapy opravy statiky kostela sv.Antonína Koštice – stažení věnce kostela a opravy prasklin. Tato akce bude uskutečněna do konce října 2012.

3) Vesnické minimuzeum Koštice

V rámci projektu bylo uskutečněno v období únor až červen 2012:

 • Úprava místnosti přidělené obecním úřadem – malování, stržení lina, položení nového lina
 • Vytvoření návrhu kroje
 • Objednání materiálů na ušití krojů – především v prodejně krojových materiálů Brumovice
 • Objednání ušití 4 krojů (+ 2 dětské) a postupné šití v SOŠ Louny
 • Za spolupráce s občany nashromáždění exponátů a jejich doprava a nastěhování, drobné opravy
 • Objednání figurín na kroje, příprava živých obrazů
 • Slavnostní otevření 14.6.2012 Svatoantonínská pouť

Úspěchy: sounáležitost občanů,rozvoj občanské společnosti. Návštěva školy a občanů z jiných obcí i ciziny - Belgie, Francie, Německo. Prezentace při soutěži Vesnice roku 2012.

Formou dobrovolnické práce odpracováno 148 hodin, při konečné instalaci, aranžování a úklidu 80 hodin. Prezentace muzea a provádění turistů se koná formou dobrovolné práce.Seznámení občanů, zejména dětí s historií obce.

Celkové náklady 69145,-Kč, z toho 49500,- dotace T-Mobile prostřednictví Ústecké Komunitní nadace, 19645,- vlastní zdroje.

Prezentace místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, Lounský a Žatecký deník, 5+2, Ústecký kraj, celostátní - MF Dnes, ČTK, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves), Receptář.cz , Kudy z nudy.cz

Fotogalerie: 2012 Pouť v Košticích, Vesnické muzeum od příprav po provoz

2) 1.etapa zajištění statiky kostela sv. Antonína Paduánského 2011

Bylo provedeno celkové zajištění základů kostela odbornou firmou pomocí ocelových vrutů – říjen 2011.Tím bylo umožněno otevřít kostel veřejnosti ke koncertům, výstavám, Noci kostelů, atd.

Prezentace – místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves).

Celkové náklady 583493,- Kč , z toho 280000,-Kč Krajský úřad Ústí n.L. prostřednictvím Fondu na obnovu a záchranu památek,dále 230000,- Obec Koštice, vlastní zdroje a veřejná sbírka 73490,-Kč.

Fotogalerie 2011 Štědrý večer a 2.SV 2012 Noc kostelů

1) Revitalizace rybníka ve Vojničkách 2011

V rámci projektu bylo uskutečněno na jaře 2011 :

 • Diagnóza poškozeného potrubí, jeho vyčištění (firma Patok)
 • Oprava přítoku, oprava odtoku-stavidla
 • Ozdravení zeleně, průřez zeleně, vysazení nové, vysazení trávníku
 • Zhotovení schodů-přístupu do rybníka
 • Zakoupení a usazení laviček
 • Zarybnění
 • Slavnostní otevření – Tradiční pouť ve Vojničkách 9.7.2011

Úspěchy – aktivizace místních občanů, zejména starších, spolupráce sdružení, obecního úřadu a dobrovolníků (2 velké brigády(18 a 16 občanů) a 7 malých(2 občané), získání mnoha nových zkušeností – celkem odpracováno 240 hodin.Spolupráce s místními podnikateli.

Prezentace – místní tisk - Svobodný Hlas, Lounský Press, letáky , hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce Koštice, ČT24 – Vaše zprávy(Digináves)

Celkové náklady 54000,-Kč, z toho 42000,-Kč Fond T-Mobile prostřednictvím Komunitní nadace Labe , 12000,-Kč vlastní prostředky (dotace obecního úřadu)

Fotogalerie 2011 brigáda ve Vojničkách, Finiš projektu, Pouť ve Vojničkách.