Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → První adventní neděle

První advetní svíci zapálili na dětském hřišti občané Vojniček 1.12.2013 navečer . Koštický starosta pan Vlasák popřál všem krásné vánoce, rozsvítil stromeček a přítomní odešli do tepla bývalé školy, kde ochutnali ukázky cukroví místních hospodyněk.