Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Den salátů a perníčků

Tento víkend byl akcemi doslova zaplněn. V sobotu 16.11. proběhl tradiční ochutnávkový den - tentokrát se saláty. Saláty všech druhů donesly ochutnat nejen členky občanského sdružení Vožekovo, které tuto akci již posedmé pořádalo. Akce proběhla opět v knihovně , pilně se zapisovaly recepty a paní knihovnice k salátům hbitě pekla toasty. Ti z přítomných, kteří si dosud nevytvořili postavu do obecního betléma, dostali šanci, mezi nimi i starosta s místostarostou. Každá postava nese dáreček Ježíškovi, který má tvůrce charakterizovat.Příjemný podvečer byl předznamenáním blízkého adventu.

Přípravy na advent se plně rozběhly v neděli odpoledne na sále kuturního domu, kde členky Vožekova sdružení a ochotné děti s maminkami vykrajovaly a pekly perníčky, aby si je děti mohly na vánoční výstavě krásně nazdobit. Tuto tradici Vožekovo na popud duše všech akcí Anny Skalské zavedlo loni a pro velký úspěch se zdá, že bude trvale zařazena do repertoáru aktivit tohoto občanského sdružení.Děti rovněž vyrobily stádo oveček do obecního betléma, který bude zkompletován na adventní výstavě 8.12. a pak bude též vystaven v kostelel sv.Antonína.Navečer měly děti zkoušku na adventní divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků.