Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Výročí SDH VOjnice a VOjničky

V neděli 27. 10. ve Vojničkách hasiči slavili 120. výročí založení SDH ve Vojnicích a 85. výročí založení SDH ve Vojničkách. Oslavu zahájila krátká schůze členů sboru a pamětníků v bývalé škole ve Vojničkách, které se zúčastnili starosta obce Koštice Jaroslav Vlasák i starosta krajského sdružení hasičů Jiří Henc, který předal starostovi SDH Vojnice a Vojničky p.Růdlovi sošku sv. Floriana - patrona hasičů. Pan Henc zastupoval i koštický sbor, dále přijeli akci podpořit členové hasičského sboru z Počedělic.Ve škole byla též uspořádána veřejnosti přístupná výstava o historii sboru, kde byla mimo jiné představena i nově ušitá replika hasičské uniformy z první republiky. Hasiči i hosté se zájeme prohlíželi fotografie z minulosti i trofeje ze soutěží a zhodnotili svou mnohaletou činnost.Nejvíce asi všechny zaujalo pouštění záznamů ze soutěží či oslav stého výročí založení sboru .Všichni vzpomínali na mládí a léta minulá , strávená se svými bratry hasiči. Každý hasič obdržel vzpomínkovou brožuru, kterou sestavila kronikářka Koštic Mgr. Karfíková.

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Vojnicích založen v roce 1893, ve Vojničkách o 35 let později, tedy v roce 1928. Už při založení si hasiči schválili několk pravidel - budou si tykat a říkat si bratře, budou každoročně konat plesy a kromě své hasičské činnosti budou podporovat i kulturní rozvoj obce. Že se jim to dařilo, o tom svědčí například založení divadelního spolku v roce 1933, pořádání Staročeských Máji (od roku 1934), oslav narození a posléze i uctění památky smrti T. G. Masaryka pálením vatry - ta byla pálena i během oslav Mistra Jana Husa. Druhá světová válka tyto oslavy přerušila, byly zakázány i hasičské kroje, s koncem války pak bylo vše oobnoveno do roku 1948. V padesátých letech se politizace promítka i do hasičského sboru - jeho vedení musela schválit Národní fronta i KSČ a kulturní život byl značně omezen. 16. července 1960 došlo ke sloučení hasičských sborů Vojnic a Vojniček, a i když měli společné vedení, fungovaly jednotky v každé vsi zvlášt, v té době měly po 15 členech. V sedmdesátých letech se začalo utvářet soutěžní družstvo, které se postupně vypracovalo na vysokou úroveň - v letech 1988 a 1994 se družstvo dostalo až do krajského kola v hasičském sportu. Vojničtí hasiči soutěžili až do konce 90. let, pak došlo k útlumu činnosti. Dodnes se však hasiči z Vojnic a Vojniček účastní obecních aktivit, dělají požární prevenci,udržují techniku a scházejí se na výročních schůzích. Pojí je stejný zájem, a to ochota sejít se při práci i při zábavě a pomoci obci.