Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Noc kostelů 2013

Již potřetí koštické Vožekovo sdružení otevřelo dveře kostela sv.Antonína Paduánského, aby ukázalo všem pokroky v opravách koštické dominanty - po dokončení zajištění vnější statiky se letos opravuje prostranství okolo kostela včetně opravy zídky a výsadby jablůněk jako tradičních českých stromů . A nejen to - poskytlo návštěvníkům nevšední zážitek - koncert souboru Karmína z Prahy.Soubor Karmína se zabývá interpretací starých českých lidových písní a gotické, renesanční a barokní hudby, světské i duchovní. Použití nejrůznějších replik historických hudebních nástrojů dodává přednesu autentický a barevně zajímavý zvuk.Některé podle dochovaných dokumentů vyráběl umělecký vedoucí Miroslav Sekáč sám či s pomocí některých členů souboru, jiné si Karmína přivezla ze svých cest po světě. S těmito nástroji skupina seznámila posluchače , byl to např.trumšajt, české křídlo,cimbálek,loutna,vozembouch,krumhorn,chalumeau,renasanční dudy a další vesměs neznámé staré nástroje.

Od roku 2002 soubor Karmína vystoupil na stovkách veřejných a školních koncertů v ČR a na dalších desítkách koncertů v zahraničí. Znají jej diváci v Německu, Francii, Belgii, Itálii, Španělsku, Rakousku, Chorvatsku, Polsku, ale také v Jihoafrické republice, Namibii, Kanadě, USA a Japonsku.Soubor připravuje vzdělávací koncerty pro mládež i pořady pro seniory.

V Košticích vystoupila Karmína s cyklem Život v písni, což je soubor jednak středověkých písní a tanců, jednak barokní lidová hudba.Nevšední zážitek nadchnul všechny přítomné,všichni naslouchali s velkým zaujetím , dokonce i malé děti vydržely celý koncert sledovat bez vyrušování . Dá se jednoznačně hovořit o kulturní události roku , a to nejen v Košticích, ale i v celém okolí.

V přestávce vystoupily koštické děti , tradičně pod vedením paní učitelky Šubrtové zazpívaly a zapískaly na zobcovou flétnu.Přítomní rodiče s dojetím pozorovali první veřejné kroky svých ratolestí.

Letošní Noc kostelů v Košticích měla nejen bohatou duševní náplň, ale i vysokou uměleckou úroveň.Naplnila tak bohatě slova litoměřického arcibiskupa Jana Baxanta:

"Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv člověka jako chvíli, kdy "spatřil světlo světa", i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet a za pomoci dospělých se učit pojmenovávat zcela nové skutečnosti, které nikdy předtím vidět nemohl. Naše kostely takových krás ukrývají mnoho. Při "Noci kostelů" se chrámy, svatyně, vzácné křesťanské památky otevírají díky ochotným a dobrovolným organizátorům, koordinátorům a pomocníkům, aby ony krásy byly všemi dychtivými zájemci a návštěvníky opět spatřeny, obdivovány a současně, aby se všichni příchozí přesvědčili též o hodnotách , které jsou drahé těm, kteří osobně kostely v noci otevřou a vedle vhodného komentáře o sakrální stavbě podají svou přívětivou službou druhým i vlastní svědectví. "

Koncert proběhl v rámci dotační akce Oprava okolí kostela v Košticích za finanční pomoci T Mobilu prostřednictvím Nadace VIA.