Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Vítání ptačího zpěvu - Koštice a Vojnice

V sobotu 11.5. se milovníci přírody v Košticích sešli již po třetí s ornitology z Bíliny - Jiřím Vaníkem a Annou Pikešovou. Přestože zatažená obloha nevěstila nic dobrého, všichni se vydali na procházku z Koštic do Vojnic.Jiří Vaník již od časného rána odchytával u Vojnic ptactvo a připravoval pěvce ke kroužkování Cestou Anna Pikešová ukázala nad hlavami poletující rorýse, holuby hřivnáče, nad polem kroužícího krahujce a upozornila na hlasy zpívající ptáčků.U autobusové zastávky proškolila přítomné, jak zacházet s handicapovanými a zraněnými jedinci, pokud na ně narazíme, vždy kontaktovat výhradně záchrannou stanici, která je specializovaná na ptáky.Cestou se otevřel nádherný výhled na České středohoří, které je rájem pro drobné pěvce, kam je jezdí pozorovat ornitologové z celé republiky i ze zahraničí. Naprostým unikátem v republikovém měřítku je četný výskyt krutihlava (erbovního ptáka bílinských ornitologů), slavíka a pěvušky.Všechny tyto pěvce ( a mnohé další - pěnice,budníčka, strnada atd) pak mohli účastníci akce vidět při kroužkování. Naprosté nadšení vyvolal párek dlaska tlustozobého, tak nádherně zbarvený, že připomíná papoušky - i tvarem zobáku.

Závěrem akce ornitologové promluvili o letošním ptákovi roku - břehuli říční a o akcích k její ochraně.Dále pohovořili o činnosti České ornitologické společnosti a jejích cílech - ochraně ptáků zemědělské krajiny, sledování příletů poslů jara, mapování významných ptačích území, Vítání ptačího zpěvu, podzimním Festivaluptactva, koordinací celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků, vydáváním odborných publikací, pořádáním přednášek, konferencí atd.Od roku 2007 svaz buduje ornitologický park Josefovské louky u Jaroměře, který má vytvořit vhodné podmínky pro návrat mokřadních ptáků na louky a nivy Metuje .Na tento projekt může přispět každý z nás.Závěrem rozdali časopisy Svět ptáků a jiné vzdělávací materiály.Počasí se umoudřilo a dokonce prý po velkém dešti jsou pro pozorování ptáků nejlepší podmínky - vydávají se na lov a hodně zpívají.Návštěvníci akce odcházeli domů opět bohatší o nové poznatky.