Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → První adventní neděle

Advent v Košticích a okolí je v plném proudu! První příprava byla již minulou sobotu, kdy děti pekly perníčky, aby si je mohly nazdobit 9.12. na adventní výstavě v Košticích.Celou akci vedla Anna Skalská, která je ve zdobení perníčků nepřekonatelná a její moderní krajinky každý obdivoval.1.12. odjeli místní do Drážďan, aby nasáli atmosféru tamních trhů. Viděli roztočení pyramidy, vánočkový trh, ochutnávali štoly a nakupovali...2.12. odpoledne místní děti odměnil a ocenil Mikuláš s pomocníky, přítomných 70 dětí bylo jistě s nadílkou i zábavou spokojeno.A konečně v 17 hodin začal advent! Po delší době nebyl ve Vojnicích o adventu sníh.Ve vojnické kapli se sešli občané z Koštic, Vojnic i Vojniček, aby společně zapálili první svíčku na adventním věnci a rozžehli vánoční stromeček, Jiří Nožička zazvonil na zvon, Anna Skalská všem popřála krásný advent i vánoční svátky. Místní hospodyně přinesly ukázky svého umění - před kaplí všichni ochutnali a připili si punčem a pálenkou ze zdejší palírny s přáním krásných svátků a pokoje pro všechny. Příští neděli je adventní výstava s jarmarkem v Košticích. Pan Jaroš slibuje překvapivá vylepšení svého mechanického betléma,uvidíme různé typy nazdobení vánočních stromečků, děti předvedou své umění ve zdobení adventních věnců a hlavně bude živý betlém!