Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Vánoční rozjímání

Kromě Koštic ani ostatní sdružené obce nepřišly o Vánocích zkrátka.Vožekovo sdružení a obec Koštice připravilo bohatý program pro všechny.Třetí adventní neděle se uskutečnila ve Vojničkách.Místní připravili stromeček a jako vždy úžasné občerstvení. Děti shlédly betlémky,odrecitovaly svá přání pro Ježíška, jako zábavu i poděkování přednesly básničky(kdo neuměl, byl vyzkoušen z matematiky).Všichni si popřáli hodně pohody a štěstí a pobesedovali v budově bývalé školy.

20.12. byl kostel sv. Antonína v Košticích nabitý k prasknutí. Koncert pěveckého sboru Melodie a koštických dětí byl navštíven místními i přespolními a překonal veškerá očekávání. Duchovní i světské písně se nesly kostelem a při Neckářově Půlnoční si všichni utírali slzy z očí.

Jelikož občanské sdružení Vožekovo spolu s obcí Koštice dotáhlo v r.2012 za finanční pomoci Ústeckého kraje statické zajištění kostela sv. Antonína do úspěšného konce, mohla se po pěti letech konat první mše svatá , a to 23.12.2012.Nadále bude pan farář docházet každou druhou neděli a sloužit mše.

4.adventní neděle byla oslavena v Želevicích a připomenuto bylo 210.výročí vybudování zvoničky sv.Václava . Advent vyvrcholil 24.12. štědrovečerním zpíváním koled v kostele v Košticích (22 hod.) a v kapli ve Vojnicích (24 hod.) Přítomní si nejen zazpívali koledy a popřáli si klidné svátky i nový rok, ale zavzpomínali na události celého roku, zejména na přípravy soutěže Vesnice roku. 26.12. se opět občané sešli ve Vojnicích v kapličce, zazpívali koledy, ochutnali cukroví a něco ostřejšího .Všichni si připomněli projevenou sounáležitost s obcí a tiše, aby to nezakřikli,vyjádřili potěšení, jak krásně si v Košticích a okolí žijí.

Krásný nový rok 2013 !