Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Vítání ptačího zpěvu

V neděli 29. dubna 2012 se v Košticích uskutečnil po loňském velkém úspěchu další ročník Vítání ptačího zpěvu. Tentorát jsme zkoumali zpěvné ptactvo mezi Vojnicemi a Košticemi, kde také proběhlo kroužkování odchycených ptáků. Celou akci odborně vedl pan Vaník a jeho kolegyně z Bílinské stanice ornitologů. Největší ohlas znovu vzbudil krutihlav – tentokrát se ho povedlo odchytit dokonce dvakrát. Naše okolí je velmi bohaté na zpěvné ptactvo, napomáhají tomu různé křoviny, větrolamy a remízky, takže můžeme vidět či slyšet slavíky, pěnkavy, krutihlavy, cvrčilky…

Účastníci zažili něco opravdu neopakovatelného, nádherného!

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.