Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Noc kostelů

Druhým rokem se členové VOŽEKOVA sdružení zapojili do organizace celostátní akce s názvem Noc kostelů. Tentokrát mohli návštěvníci již přímo vstoupit do prostor kostelíka sv. Antonína Paduánského v Košticích (objekt je po statickém zajištění opět veřejnosti přístupný). Akce noc kostelů v Košticích začala ve 20.30 malým koncertem dětí ze Základní školy Koštice - ty hrály několik skladeb na zobcové flétny a zazpívaly píseň Chválím tě, země má. Příjemný večer byl završen koncertem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. Potom si mohli návštěvníci akce prohlédnout kostel, zahrát na varhany, šlapat na měchy...Zejména dětem se prohlídka kostela moc líbila. Děkujeme organizátorům za přípravu akce!