Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Projekt ve Vojničkách finišuje

V sobotu 28. 5. 2011 se ve Vojničkách uskutečnila další brigáda občanů na úpravu okolí místního rybníka. Prováděly se dokončovací práce – vysazovala zeleň, zabudovaly se lavičky, vysela tráva. No a večer se místní sešli u malého táboráku, na kterém se nejprve spálily staré větve a nepořádek z průřezu zeleně a potom opekly vuřty.

Už zbývají jenom schody k hladině rybníka a přivézt objednanou várku ryb na zarybnění rybníka.

Projekt je financován firmou T–mobile, prostřednictvím Komunitní nadace Euroregionu Labe.