Kontakt

a.skalska@seznam.cz← e-mail
kosticehellerova1@seznam.cz
Koštice 26, 439 21← adresa
242779045/0300← účet

Akce → Vítání občánků

V pátek 3. června 2011 se uskutečnilo již jednou odložené Vítání nových občánků (odložení bylo způsobeno hromadným onemocnění účinkujících neštovicemi). Nejprve jsme mohli sledovat vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ, potom místostarosta obce pan Jaroš přivítal rodiče s dětmi narozenými v roce 2010 a předal jim upomínkové předměty. Na závěr vystoupily členky nově vzniklého souboru malých mažoretek Berušky.